Rozumiem, zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jest to rzecz normalna, stosowana praktycznie na każdej stronie internetowej. Więcej informacji o Cookies znajdziecie Państwo tutaj: Informacje o Cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

Fundacja św .Klemensa powstała 22.12.2010 r.  z inicjatywy Fundatora 
Krzysztofa Kononowicza.


Główne cele fundacji to:

pomoc osobom znajdującym się  w trudnych sytuacjach życiowych,        
dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, ale także 
niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej,
oraz  wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować 
swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.


Celem fundacji jest również   pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym 
i opiekuńczym, oraz  niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu 
społecznym.


Fundacja co roku wspierała finansowo dzieci z Grodzieńszczyzny


W 2012 r. Fundacja przekazała pieniądze na:
-  pomoc finansową osobom które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 
- sfinansowała dojazd osoby niepełnosprawnej na rehabilitacją 
- uczestniczyła w akcji podarujmy dzieciom święta ( paczka dla dzieci z 
Grodzieńszczyzny)
- sfinansowała zakup książek i artykułów szkolnych dzieciom z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
- fundacja pośredniczyła też w pozyskaniu materiałów do likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej   


W 2013 r. Fundacja wsparła ponownie akcję podarujmy dzieciom święta 
przekazując organizatorowi pieniądze na paczkę dla dziecka z  Grodzieńszczyzny.

przekazała również środki na wsparcie dla  5 rodzin, które znalazły się 
w trudnej sytuacji materialnej.

 

Fundacja uruchomiła punkt pomocy w znalezieniu pracy ,rozwoju kariery zawodowej lub własnej działalności gospodarczej dla mieszkańców powiatu sulęcińskiego głównie ze środowisk wykluczonych i dyskryminowanych


W 2014 r. Fundacja przekazała paczki świąteczne w ramach akcji  „Paka dla dzieciaka” dla 161 dzieci z rodzin potrzebujących pomocy a także dla 
podopiecznych Rodzinkowego Domu Dziecka w Sulęcinie.

 

Fundacja przekazała też znaczną kwotę na leczenie za granicą dziecka z chorobą rzadką a także dofinansowała zakup wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej.


Przeprowadzono również warsztaty rozwojowe i cykl szkoleń dla osób pochodzących ze środowiska piekarzy.