Rozumiem, zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jest to rzecz normalna, stosowana praktycznie na każdej stronie internetowej. Więcej informacji o Cookies znajdziecie Państwo tutaj: Informacje o Cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

MISJA FUNDACJI:

- niesienie pomocy osobom pracującym w branży piekarskiej i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

- niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymischorzeniami

- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne

- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych

- niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym sięw trudnej sytuacji materialnej

- udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

- niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

 

W tym celu podejmowanę są następujące działania:

- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego

- wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny

- organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych

- zakup leków i środków medycznych

- zakup żywności,środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego

- organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowaczych i edukacyjnych

- organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży

- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych

- fundowanie stypendiów

- finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy